Verharden Vianenweg

Binnenkort krijgt het bestuur van de vereniging, samen met vertegenwoordigers van andere belanghebbenden rond de Vianenweg, een uitnodiging voor een gesprek met wethouder Aanstoot over de verharding van de Vianenweg. Dit gesprek zal in ieder geval voor de bouwvakvakantie plaatsvinden. Er komt dus geen breed opgezette inspraak of voorlichtingsbijeenkomst voor alle betrokkenen.

Op dit moment wordt er getekend aan de plannen voor de Vianenweg. Het is de bedoeling dat de Vianenweg in september/oktober wordt verhard.

Bij het overleg met de wethouder zal het bestuur de volgende uitgangspunten hanteren: einde aan de stofoverlast, geen kuilen, snelheidsbeperking, veiligheid en ruim baan voor fietsers op een vrij-liggend fietspad waar geen auto’s overheen kunnen rijden als ze uitwijken.

Dit voorjaar heeft nog onderhoud aan de Vianenweg plaatsgevonden, maar daar was al snel niets meer van te merken.