Update verharden Vianenweg

De gemeente Rijssen-Holten heeft het bestuur geïnformeerd, dat zij uitgaat van onderstaand stappenplan om de Vianenweg te asfalteren:

  • Voor de bouwvak komt de aannemer de weg bekijken en maakt een voorstel;
  • Dat voorstel wordt besproken met de verantwoordelijken binnen de gemeente. Deze kunnen er nog wat aan toevoegen of afdingen;
  • Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de direct betrokkenen (die aan de Vianenweg een woning bezitten). Tevens wordt het plan voorgelegd aan onze vereniging;
  • De direct aanwonenden en ook de vereniging kunnen hierop reageren. Helaas moeten zij echter niet de illusie hebben dat aan dat plan nog veel veranderd kan worden. Daarvoor is het budget dat de gemeente heeft vrij gemaakt te zuinig.
  • Er wordt geprobeerd om voor de winter de verharding te realiseren