Update 3 Verharden Vianenweg

Inmiddels heeft de gemeente Rijssen-Holten duidelijkheid gekregen van de nutsbedrijven en kan weer voortgang worden gemaakt.

Ook met de aannemer is overeenstemming bereikt, waardoor de werkzaamheden voorbereid en opgestart kunnen worden.

Het is de intentie van de gemeente om alle direct aanwonenden en alle eigenaren die in de aanliggende paden een woning bezitten, vooraf een brief te sturen met daarin enige uitleg.

De uitvoering:

De Vianenweg zal worden voorzien van een drie meter brede asfalt verharding. Om de rijsnelheid te beperken, zullen er enkele weg-as verspringingen worden aangebracht. Eventuele tegenliggers kunnen elkaar naast de rijbaan blijven passeren.

Getracht zal worden de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken door het nemen van de volgende maatregelen;

 • Doorgaand (fiets)verkeer over de Vianenweg is tijdelijk niet mogelijk.
 • Het werk wordt in twee fases uitgevoerd:
  • Fase 1; Pannenweg tot Vianenweg 65.
  • Fase 2; Vianenweg 65 tot Winkelbergweg.
 • Aanwonenden en de toegangspaden naar percelen die naar achteren lopen, blijven via de zijde Pannenweg óf via de zijde Winkelbergweg bereikbaar.
 • Met behulp van bebording wordt de bereikbaarheid aangegeven.

De planning:

De aannemer start maandag 4 november met de werkzaamheden. De planning is:

 • Fase 1: 4 t/m 15 november
 • Fase 2: 18 t/m 29 november
 • Een en ander afhankelijk van goede weersomstandigheden.

Beplanting

Ter voorbereiding heeft de gemeente de bomen en het groen langs de Vianenweg gesnoeid. Hierbij werd duidelijk dat op enkele locaties groenvoorziening op het openbare terrein van de Vianenweg is aangebracht. Om dit plan te kunnen realiseren kan het zijn dat dit verwijderd moet worden. Mocht dit aan de orde zijn dan zal de gemeente proberen tijdig met de aanliggende perceeleigenaar contact hierover op te nemen.