Start werkzaamheden uitbreiding A1 in februari 2019

Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt dat begin februari 2019 gestart zal worden met de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo

De globale planning ziet er als volgt uit:

  • Vanaf februari 2019: start voorbereidende werkzaamheden zoals kapwerkzaamheden en het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen en start grondwerk voor de nieuwe portalen voor signalering.
  • Mei 2019: starten met de verbreding van de weg tussen Deventer-Oost en Bathmen en de verbreding tussen Markelo en Rijssen. De uitbreiding van de A1 tussen Deventer en Rijssen vindt plaats in de middenberm. De A1 is op deze delen aan het eind van 2019 verbreed.
  • Begin 2020: start werkzaamheden aan de weg tussen Bathmen en Lochem en tussen Twello en Deventer. De uitbreiding van de A1 tussen Twello en Deventer vindt plaats in de buitenberm. In het najaar van 2020 is de A1 op dit weggedeelte verbreed.
  • Zomer 2020: start werkzaamheden voor de wegverbreding tussen Lochem en Markelo. Deze uitbreiding vindt ook plaats in de middenberm. Dit duurt tot najaar 2020.
  • Najaar 2020: Aanbrengen van beplanting.

Gepubliceerd in RWS nieuwsbrief 18-12-2018