Nieuw wegdek op de Vianenweg

De Vianenweg is op dit moment onverhard en wordt intensief gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig onderhoud gepleegd moet worden en er overlast is door stof bij droogte en slechte begaanbaarheid (gaten) in natte perioden. Gelet op de ontsluiting van ruim 200 woningen vraagt een weg met een dergelijk intensief gebruik om verharding met asfalt.

Volgende week wordt er in een gemeentelijke  commissievergadering een principebesluit genomen over de verharding van de Vianenweg.

Daarna wordt er een plan gemaakt hoe de verharding er uit komt te zien. Dit plan wordt voorgelegd aan, en besproken met de direct betrokkenen ( o.a. E.V. de Borkeld). Daarbij kunnen wensen en voorstellen gelanceerd worden.

Deze “inspraakronde” zal volgend voorjaar plaatsvinden. Daarna komt er een definitief plan dat dan uitgevoerd wordt. Deze uitvoering zal dan in de 2e helft van 2019 plaatsvinden.