A1 verbreed

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereiding van de verbreding van de A1 tussen Deventer en Azelo tot 2×3 rijstroken. De weg zou in 2018 verbreed moeten zijn. Het bestuur heeft als belanghebbende partij in januari 2015 een ‘zienswijze’ ingediend voor het onderzoek MER, de maatschappelijke effect rapportage. Wij hebben met name verzocht de effecten van verbreding op de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in ons gebied in de MER te betrekken.