A1 verbreed

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereiding van de verbreding van de A1 tussen Deventer en Azelo tot 2×3 rijstroken. De weg zou in 2018 verbreed moeten zijn. Het bestuur heeft als belanghebbende partij in januari 2015 een ‘zienswijze’ ingediend voor het onderzoek MER, de maatschappelijke effect rapportage. Wij hebben met name verzocht de effecten van verbreding op de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in ons gebied in de MER te betrekken.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.