Werkprogramma 2021

In de Nieuwsbrief van december 2020 is aangekondigd een activiteitenplan aan de leden voor te leggen. In dit plan, inmiddels getiteld werkprogramma, geeft het bestuur de onderwerpen weer die het dit jaar wil aanpakken. Per onderwerp is aangegeven wat het beoogde doel ervan is, welke prioriteit het heeft en welk tijdpad is gepland.

Basis van het werkprogramma zijn de statuten: de vereniging heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen, in de meest ruime zin. Met het werkprogramma wil het bestuur deze belangen concretiseren in de doelstelling: het bevorderen van een vitaal, leefbaar, duurzaam en veilig gebied.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.