Website: werk in uitvoering

Het bestuur zal op de ALV in maart 2019 een voorstel doen voor herijking van de doelstellingen, voor de communicatiestrategie van de vereniging en voor aanpassing van de statuten. Een belangrijke vorm van communicatie is de website. Intussen is begin oktober gestart met het vernieuwen van onze website https://evdeborkeld.nl.

Als eerste stap is de website overgezet naar een modern en meer flexibel beheersysteem. Om de website beter te beschermen tegen aanvallen van hackers benadert u de website https://evdeborkeld.nl in het vervolg automatisch via een beveiligde verbinding (slotje in de adresbalk).

Vanaf medio januari 2019 kunt u – bij wijze van proef – op de vernieuwde website inloggen met uw naam en lidmaatschapsnummer. Nadat u bent ingelogd, wordt extra en meer uitgebreide informatie voor u toegankelijk. Ook kunt u dan via de website op een ledenforumpagina discussiëren met andere leden van de vereniging en met bestuursleden. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid – ook bij wijze van proef – te reageren op nieuwsberichten op de website.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.