Uitstel Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft vanwege de ontwikkeling van het coronavirus besloten de ALV van maart 2021 uit te stellen naar september of oktober 2021.