Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 maart 2023

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV),  die dit jaar plaats vindt op zaterdag 11 maart aanstaande om 10.00 uur in de Theaterzaal van het Kulturhus in Holten aan de Smidsbelt. Het is bijzonder verheugend dat het ‘Nieuwe normaal’ zijn intree heeft gedaan en dat we kunnen terugvallen op de vertrouwde omstandigheden qua opzet en tijdstip in het voorjaar.   De zaal is vanaf 9.45 uur open. Dat geeft de gelegenheid onder het genot van koffie of thee elkaar als leden van de vereniging weer te ontmoeten en te spreken. Ook is er een bijzonder welkom aan de nieuwe leden.

Voor het programma zal een agenda worden opgesteld. De agendapunten zullen in een eerste (organisatorisch) deel met name betreffen het jaarverslag, de financiën van de vereniging en de voorgestelde bestuurswisselingen. Ook zal aan de orde komen een aanvulling van het huishoudelijk reglement om de regels van integer bestuur vast te leggen vanwege de Wet beheer en bestuur van rechtspersonen.

Na de pauze komen de verslagen aan de orde van de werkzaamheden van de twee werkgroepen Bos en bomen respectievelijk Bewoning en transitie, die na de vorige ALV en naar aanleiding van de enquête onder de leden zijn opgezet. In deze werkgroepen hebben diverse leden veel werk verzet. De eerste werkgroep heeft de Groene Markt bijeenkomst op het programma staan voor zaterdag 22 april a.s. op de Zuivelboerderij aan de Borkeldsweg in Holten. Alle leden én ook niet-leden zullen voor dit evenement worden uitgenodigd. Ook diverse organisaties zullen daar informatie verstrekken aan geïnteresseerden.

Daarnaast zal op de ALV aandacht worden geschonken aan het werk van de werkgroep Bewoning en transitie. De achtergrond daarvan wordt toegelicht in een presentatie van Antoinette Kat. Het bestuur hoopt op een levendige discussie over deze twee onderwerpen.

Het geheel zal omstreeks 12.30 uur worden afgesloten met een gemeenschappelijke (broodjes)lunch in het naastgelegen restaurant Tast toe, zodat ook de sociale rol van de vereniging en het contact tussen de leden naar voren kunnen komen.

Deze informatie over de ledenvergadering zal ook op de website van de vereniging bekend worden gemaakt. De stukken bij de agenda zullen de komende weken beschikbaar komen en zo veel mogelijk aan u worden toegestuurd. Als dat niet mogelijk is, liggen kopieën klaar ter vergadering. Verder kunt u vragen en/of opmerkingen vóóraf indienen. Bij voorkeur kan dit door de vragen en/of opmerkingen op de speciaal hiervoor ingerichte webpagina: “ALV 2023” op onze website (https://evdeborkeld.nl) te plaatsen. Voordeel hiervan is dat deze vragen en/of opmerkingen daardoor toegankelijk zijn voor alle leden. Ter bescherming van de leden dient u zich hiervoor in te loggen op de website.

Dringend verzoek: 
Om organisatorische redenen verzoekt het bestuur u om vóór 1 maart aan te geven:

  1. of u de ALV wilt bijwonen;
  2. zo ja: alleen of met introducé;
  3. of u deelneemt aan de lunch;
  4. zo ja, of u dieetwensen heeft.

Mocht u de ALV niet kunnen bijwonen, dan stellen wij een melding daarvan ook op prijs.
Uw reactie kunt u sturen naar info@evdeborkeld.nl, via reply op deze e-mail of per post naar de secretaris (Morsweg 32, 2312 AD Leiden).

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Jaap Feenstra, secretaris

 


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.