Concept-notulen algemene ledenvergadering 2020

Op 26 september jl. is de door Covid-19 uitgestelde ALV alsnog gehouden in de Kandelaar, Stationsweg 4 in Holten. Voor deze zeer ruime locatie is gekozen om ruimschoots te kunnen voldoen aan de RIVM richtlijnen. Naast de zeer ruime locatie is daarom ook geen pause gehouden, is geen lunch aangeboden en om de vergadertijd te beperken: ook geen gastspreker(s).

De geanimeerde vergadering werd bijgewoond door 49 personen.

 

Enkele onderwerpen waaraan in het bijzonder aandacht is besteed, zijn:

  • Het 25 jarig bestaan van de vereniging (inclusief gebak)
  • Terugblik 2019/2020 en vooruitzichten 2020/2021
  • Financiën
  • Voorstel tot wijziging statuten en huishoudelijk reglement
  • Bestuurssamenstelling

Hieronder treft u de concept-notulen aan en een kleine fotoreportage van de vergadering.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.