Nieuwsbrief nr 6 verschenen

In december 2012 ontvingen de leden de inmiddels traditionele nieuwsbrief met een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten rondom De Borkeld.
In deze uitgave vindt u onder meer berichten over de brandveiligheid, bestemmingsplan, verharding Vianenweg, afvalinzameling, glasvezel en de tarieven 2013 van de gemeentelijke belastingen.
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 maart. Leden ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.
Heeft u als lid deze nieuwsbrief niet per e-mail of post ontvangen, laat het ons weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan alsnog een exemplaar.