Nieuwsbrief november 2019

Begin november 2019 is een nieuwe nieuwsbrief van de vereniging verschenen. Hierin is informatie opgenomen over onder meer:

 • Asfaltering Vianenweg in november
 • Weg vrij voor aanleg brandgangen; hoge afsluithekken contraproductief
 • Bouw 3 woningen aan de Vianenweg stap dichterbij
 • Excursie natuurgebied De Borkeld op 21 september succesvol
 • Bladkorven weer geplaatst
 • Bestuur zoekt nieuwe leden

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Met deze korte nieuwsbrief informeert het bestuur u over actuele zaken op en rondom De Borkeld.

 1. Asfaltering Vianenweg in november
  Op maandag 4 november beginnen de werkzaamheden voor de verharding van de Vianenweg. Er komt een asfaltstrook van 3 meter breed met een aantal verspringingen van de wegas om zo de rijsnelheid beperkt te houden. Tegenliggers kunnen elkaar naast de rijbaan passeren. Hiervoor is voldoende ruimte, ook voor parkeren van een auto.
  Het werk wordt in twee fases uitgevoerd: fase 1 van de Pannenweg tot Vianenweg 65 van 4 t/m 15 november, en fase 2 vanaf Vianenweg 65 tot de Winkelbergweg van 18 t/m 29 november, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Om de overlast te beperken is doorgaand (fiets)verkeer tijdelijk niet mogelijk. De toegangspaden naar percelen die naar achteren lopen, blijven via de zijde Pannenweg óf via de zijde Winkelbergweg bereikbaar.
  De gemeente heeft het bestuur over de aanpak geïnformeerd. De aanwonenden hebben van de gemeente eind oktober een brief gekregen. Ter informatie van alle leden is deze brief als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.
  De Eigenarenvereniging heeft jarenlang bij de gemeente een structurele oplossing bepleit voor de problemen en overlast van de Vianenweg. Het bestuur hoopt dat deze nu tot het verleden zullen behoren.
 2. Weg vrij voor aanleg brandgangen; hoge afsluithekken contraproductief
  Zoals we al in september konden melden heeft de Raad van State alle bezwaren tegen de aanleg van brandgangen verworpen. De gemeente kan nu verder met de uitvoering van het plan voor de  brandveiligheid.
  Intussen heeft de gemeente met de betrokken eigenaren overeenstemming bereikt over de aanleg van twee brandgangen, namelijk tussen Postweg 38/39 en 48/49 en tussen Postweg 62/63 en 82/83. De gemeente verwacht dat eigenaren bij de overige geplande locaties na de uitspraak van de Raad van State toeschietelijker zullen zijn om onteigening te voorkomen. Zij stuurt nog dit jaar een brief naar de betrokken eigenaren.Tegenover dit goede nieuws staat dat bij sommige brandgangen imposante, meer dan manshoge hekken zijn gezet, afgesloten met een slot. Dit strookt niet met de bedoeling van de brandgangen dat bewoners gemakkelijk kunnen vluchten. Het bestuur heeft hierover onlangs met de wethouder overlegd.
  Hij erkent dit probleem en hoewel de hekken volgens het bestemmingsplan 2,5 meter hoog mogen zijn, zal hij nu bij nieuwe locaties aansturen op lage(re) hekken. Verder zal hij de werking van de bestaande hekken en de bereikbaarheid periodiek laten controleren en de betrokken hulpdiensten informeren dat zij bij calamiteiten alle hekken in de buurt openzetten.
  Zie onze website https://evdeborkeld.nl voor meer informatie over de brandgangen.
 3. Bouw 3 woningen aan de Vianenweg stap dichterbij
  De gemeenteraad heeft het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van 3 woningen aan de Vianenweg (hoek Pannenweg) vastgesteld. Deze woningen zijn een uitruil met het verdwijnen van een agrarisch bedrijf elders (de rood-voor-rood regeling). De huizen mogen permanent worden bewoond.
  Mede naar aanleiding van opmerkingen van leden zal het bestuur bezien of namens de vereniging een reactie (zienswijze)op het ontwerp wordt ingediend. Op onze website kunt u meer over dit onderwerp lezen.
 4. Excursie natuurgebied De Borkeld op 21 september succesvol
  De ruim 30 deelnemers aan de najaarsexcursie hebben op 21 september een interessante rondleiding gehad in het natuurgebied De Borkeld rondom de Friezenberg, begunstigd door schitterend weer.
  Op onze website https://evdeborkeld.nl kunt u een uitgebreid verslag van de excursie lezen.
 5. Bladkorven weer geplaatst
  Ook dit jaar heeft de gemeente eigener beweging op 3 plekken bladkorven geplaatst: begin Vianenweg, hoek Postweg – Winkelbergeweg en hoek Winkelbergweg – Heideweg.
  De Borkeld zit nu blijkbaar in ‘het systeem’; we hoeven nu niet meer daarom te verzoeken.
 6. Bestuur zoekt nieuwe leden
  In de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 heeft het bestuur een oproep gedaan naar nieuwe bestuursleden. Aanleiding daarvoor is dat de komende (5) jaren achtereenvolgens drie van de vijf bestuursleden zullen aftreden. Voor een effectief bestuur en de continuïteit is het gewenst dat tijdig in de vacatures wordt voorzien.
  Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie, laat het de voorzitter, Wim Beldman, weten via info@evdeborkeld.nl.

Reacties op de nieuwsbrief zijn welkom. U kunt reageren bij voorkeur via e-mail naar info@evdeborkeld.nl.