Nieuwsbrief juni 2019

Medio juni 2019 is een nieuwe nieuwsbrief van de vereniging verschenen. Hierin is informatie opgenomen over onder meer:

 • de eikenprocessierups
 • verharding Vianenweg
 • excursie natuurgebied De Borkeld op 21 september
 • wegwerken oranje glasvezeldraadjes
 • nog een plaaggeest: Japanse Duizendknoop

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:

Met deze korte nieuwsbrief informeert het bestuur u over actuele zaken op en rondom De Borkeld.

 1. Eikenprocessierups rukt verder op
  U heeft het vast gehoord of zelfs ondervonden: de eikenprocessierups verspreidt zich steeds meer over Nederland. Ook op De Borkeld worden dit jaar veel meer nesten waargenomen dan vorig jaar, zowel op de gemeentelijke wegen als op de percelen zelf (zie foto onderaan). Enkele leden hebben het bestuur daarop gewezen; één lid van de Heideweg meldde dat hij onder de blaren en bulten zit.
  Die worden veroorzaakt door de brandharen van de rups, die ook rondom de nesten in de lucht kunnen zweven. Aanraking daarmee kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken voor mens en dier, zoals jeuk, rode huid, gezwollen ogen en klachten die lijken op verkoudheid.Hoe ongemak te voorkomen? Het RIVM geeft de volgende tips:
  – vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten;
  – zorg in gebieden met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten;
  – ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook kleren (liefst op 60 °C).Uiteraard heeft het bestuur contact opgenomen met de gemeente, eerstverantwoordelijke voor de bestrijding. Maar net als vorig jaar noteren ze de melding, nemen het op in hun systeem en doen er verder niets mee. Alleen gevoelige plekken waar veel mensen(kinderen) zijn of langs komen, worden aangepakt met een zuiger. Het buitengebied, en dus ook De Borkeld, valt daar sowieso niet onder.Wel verwees de gemeente naar de website www.oakie.info. Hierop vindt u meer informatie over hoe om te gaan met dit plaagdier en voor (downloadbare) informatiefolders. De gemeente zelf gaat volgende week ook meer informatie verspreiden via onder meer de sociale media.
  Via de link https://www.rtvoost.nl/nieuws/314291/Eikenprocessierups-expert-Met-goede-aanpak-heeft-Overijssel-over-paar-jaar-geen-overlast-meer leest u meer over de bestrijding in Overijssel.Particulieren kunnen ook bedrijven inschakelen om overlast gevende nesten te laten verwijderen.
 2. Nog geen overleg verharding Vianenweg
  Ondanks de aankondiging van de wethouder begin dit jaar dat in juni overleg zou zijn over de wijze van verharding van de Vianenweg, heeft dit nog niet plaatsgevonden; het is ook nog niet gepland.
  Het bestuur zal de wethouder en projectleider verzoeken om actie.
 3. Excursie natuurgebied De Borkeld op 21 september
  In de Algemene Ledenvergadering van 16 maart jl. is aangekondigd dat op zaterdag 21 september ’s morgens een rondleiding in het natuurgebied De Borkeld rondom de Friezenberg plaatsvindt onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer.
  U ontvangt hiervoor rond 1 september een aparte uitnodiging met nadere informatie.
 4. Oranje glasvezeldraadjes worden weggewerkt
  U heeft ze vast al wel gesignaleerd: oranje draadjes die her en der uit de grond langs de paden steken. Die zijn bedoeld als herkenningspunt voor het aansluiten van glasvezel bij huizen van eigenaren die niet meededen met de aanleg van glasvezel op De Borkeld in 2017.
  Een onzer leden kaartte dit aan bij de gemeente. Die reageerde dat de netbeheerder zal worden gevraagd deze draadjes weg te werken, nu het project glasvezel in het buitengebied al enige tijd terug is afgerond.
 5. Nog een plaaggeest: Japanse Duizendknoop
  Ook de Japanse Duizendknoop rukt steeds verder op in Nederland. Deze nietsontziende woekerplant, ook wel aangeduid als ‘de sloper’, ‘het groene monster’ en ‘moeder aller onkruiden’, gedijt in Nederland prima. Zodra de plant ergens opduikt gaat dat ten koste van lokale soorten. Met zijn roodgroene bladeren (5 – 10 cm) verstikt de Duizendknoop de omgeving. De plant bedreigt ook bermen, waterkanten, dijken en zelfs gebouwen.
  Het gevaar zit in de stelen en wortels van de plant. Hij verspreidt zich namelijk via de wortels. De houtachtige en taaie wortelstokken kunnen metersdiep reiken, terwijl het kleinste stukje al kan uitgroeien tot een nieuw ‘sloper’. En dat woekeren gebeurt zeer agressief. Zo erg zelfs dat schade aan gebouwen en wegen optreedt. Het groeit zelfs door funderingen.Ook in Holten en op De Borkeld komt de Duizendknoop voor, steeds meer. Een onzer leden meldde aan de gemeente en aan de provincie Overijssel dat de plant langs de Markeloseweg groeit, tussen de A1 en de rotonde. De gemeente bestrijdt de woekeraar op gemeentegrond, maar de Markeloseweg is een zaak van de provincie.
  Ook langs de Postweg/Pannenweg is de plant gesignaleerd, evenals op sommige binnenpaden. Zie de foto’s onderaan.Bestrijding is belangrijk, want de plant woekert (onder de grond) van perceel naar perceel. Wat kun je er als particulier tegen doen? De Wageningen Universiteit geeft de volgende tips, overigens zonder garantie op succes:
  1. probeer nieuwe opkomende plantjes heel precies te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven. Zelfs jonge planten zijn goed herkenbaar aan hun rode blad.
  2. heeft de plant zich eenmaal in de tuin gevestigd, dan moet hij in de hand worden gehouden. Wekelijks wegmaaien of afknippen tijdens het groeiseizoen kan de plant uitputten.
  3. maaisel en afgeknipte delen apart afvoeren. Behandel de resten van de duizendknoop niet als tuin-, maar als restafval. Dus niet in de groencontainer of compostbak stoppen. Anders begint het feest opnieuw.
  4. bedenk voor je gaat graven dat de wortels tot aan het grondwater kunnen reiken. Veel dieper komen ze in Nederland niet. Weggraven is eigenlijk alleen een optie als de plant zich net heeft genesteld.
  5. dek de planten af met een dik, lichtwerend zeil. Zonder licht groeit een plant niet. Ook werkt het plastic verstikkend, maar zorg ervoor dat er geen gaatjes in het zeil zitten. Die weet de plant zeker te vinden.
  6. overgiet de planten intensief met heet water. Realiseer je dat dit alleen voor de plant aan de oppervlakte werkt. De wortels tast het niet aan.
  7. gebruik aan het einde van het groeiseizoen, in september, eventueel een wettelijk toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel.En naast de eikenprocessierups en de Japanse Duizendknoop hebben we ook nog te maken met de potentieel gevaarlijke teken.
  Kortom, wees alert op wat er op uw perceel en in uw omgeving gebeurt en neem zo nodig actie.

Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Bij voorkeur via e-mail naar info@evdeborkeld.nl, of per post naar de secretaris, J. Kuijpers, Adigestroom 122, 2721 AL Zoetermeer.

 

 

 

 

Postweg Holten, 13 juni 2019; 2 nesten eikenprocessierups

 

 

 

 

 

 

Japanse Duizendknoop

 

 

 

 

Japanse Duizendknoop