Nieuwsbrief juli 2021

Onderwerpen nieuwsbrief:

  • Van het bestuur
  • Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 september 2021
  • Voortgang Werkprogramma 2021 en Gebiedsvisie
  • Overleg met wethouders gemeente
  • Samenstelling bestuur
  • Windmolenstorm is gaan liggen
  • Statuten aangepast
  • Eikenprocessierups en Japanse duizendknoop rukken op


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.