Nieuwsbrief december 2020

Op 19 december 2020 heeft de vereniging een nieuwe nieuwsbrief uitgegeven. Hierin is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:

 • van het bestuur,
 • terugblik Algemene ledenvergadering op 26 september 2020,
 • gebiedsvisie in wording,
 • activiteitenplan 2021,
 • bosgebied en bomenbestand,
 • tarieven gemeente 2021,
 • gewijzigde statuten van kracht,
 • ledenbestand en huizenverkoop,
 • bladaval,
 • contributie 2021,
 • ledenforum,
 • tot slot.

De volledige nieuwsbrief  treft u hieronder aan:


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.