Nieuwsbrief december 2015 verschenen

Net voor de kerst is weer een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. Hierin is een kort overzicht opgenomen van belangrijke ontwikkelingen en activiteiten rondom De Borkeld. Ook is er een vooruitblik op 2016.
In deze uitgave leest u onder meer berichten over de komst van glasvezel, voortgang bij de brandveiligheid en brandgangen, het nieuwe bestemmingsplan, andere wijze van afvalinzameling, verbreding A1 en de tarieven 2016 van de gemeentelijke belastingen.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is op zaterdag 19 maart 2014. Leden ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.
Mocht u als lid de nieuwsbrief niet per e-mail of post hebben ontvangen, dan kunt u via info@evdeborkeld.nl alsnog een exemplaar aanvragen.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.