Ledenvergadering 15 maart 2014

Bijna 45 leden en ca 30 partners van leden togen 15 maart 2014 naar De Poppe voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Eigenarenvereniging De Borkeld. Belangrijk agendapunt was opnieuw de brandveiligheid van ons gebied. De voortgang bij de verbetering hiervan, onder meer via doorsteken tussen paden, is traag. De gemeente lijkt er niet (meer) een hoge prioriteit aan te geven; wellicht geeft het nieuwe gemeentebestuur een impuls. Het bestuur zal dit bij de gemeente aankaarten.

 

Daarnaast kwamen onder meer het nieuwe bestemmingsplan, de verbreding van de A1, glasvezelnet en de afvalproblematiek aan de orde. Ingrid van Dijk heeft haar bestuurslidmaatschap helaas moeten opgeven. In haar plaats benoemde de vergadering Janske van de Water tot lid van het bestuur. De vereniging is financieel gezond; er zijn nu 133 betalende leden; het bestuur overweegt weer een ledenwerfactie te houden, bijvoorbeeld met flyers. In het najaar organiseert het bestuur weer een najaarsactiviteit. Tot slot is een enquête uitgedeeld waarin de leden kunnen aangeven wat zij van de vereniging en het bestuur vinden en verwach

ten. De vergadering verliep in een goede sfeer. Het verslag van de vergadering is intussen aan de leden gezonden.

Na de pauze verzorgde de Holtense archeoloog Bert Groenewoudt een presentatie over bodemschatten in en rondom Holten. Zo is ontdekt dat De Borkeld al 2000 à 3000 jaar voor Christus werd bewoond, eerst door jagers, later door landbouwers. Holten en Markelo zijn ongeveer 900 jaar geleden ontstaan. De presentatie werd door het publiek erg gewaardeerd.
De bijeenkomst werd afgesloten met een lichte lunch met soep en broodjes

 

 


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.