Jaarvergadering 21 maart 2015

Op zaterdag 21 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in ‘De Poppe’. Er waren zo’n 80 belangstellenden, bijna 50 leden en verder partners. Belangrijke agendapunten waren de recente plannen van de gemeente over de brandveiligheid en de aanleg van glasvezel, zie hieronder. Verder kwamen onder meer aan de orde de uitslag van de enquête onder de leden, de financiën, de najaarsexcursie en de samenstelling van het bestuur.
Speciale gast was na de pauze wethouder Jan Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten. Wat betreft de brandveiligheid wil de gemeente nu onteigeningen mogelijk maken via een bestemmingsplan, om zo de geplande doorsteken te kunnen maken. Van de 19 zijn er nu 5 gerealiseerd. De wethouder gaf aan dat vrijwillige medewerking van eigenaren voorop blijft staan. Het bestemmingsplan zou in de loop van 2016 in werking kunnen treden.
Omdat de term doorsteek verwarrend kan werken, is het beter te spreken over brandgang of calamiteitenpad. Het pad is immers niet openbaar toegankelijk en alleen bestemd voor gebruik in noodsituaties.
De gemeente legt binnenkort in de buitengebieden van Holten glasvezel aan, ook in het gebied De Borkeld. Permanente bewoners kunnen worden aangesloten, maar eigenaren van recreatiewoningen zijn hiervan uitgesloten. De vereniging heeft de gemeente verzocht aansluiting wel mogelijk te maken, eventueel in de toekomst, door nu alvast de benodigde buizen te laten leggen. In de vergadering werd voor dit onderwerp een werkgroep geformeerd.
Het verslag van de jaarvergadering is intussen naar alle leden gestuurd (per e-mail of per post). Mocht u als lid toch nog geen verslag hebben ontvangen, stuurt u dan een bericht naar info@evdeborkeld.nl.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.