Impressie ledenvergadering 16 maart 2013

Bijna 70 mensen bezochten de jaarlijkse ledenvergadering van de Eigenarenverening op 16 maart 2013 in De Poppe, halverwege Holten en Markelo. Belangrijk agendapunt is telkenjare de brandveiligheid van het gebied. De voortgang bij de verbetering hiervan, onder meer via doorsteken tussen paden, is maar matig. De gemeente lijkt er niet (meer) een hoge prioriteit aan te geven. Het bestuur zal dit bij de gemeente aankaarten.
Daarnaast kwamen onder meer het bestemmingsplan, de verbreding van de A1 en de afvalproblematiek aan de orde. In het najaar organiseert het bestuur weer een najaarsactiviteit. Marike Nijland heeft haar bestuurslidmaatschap helaas moeten opgeven. In haar plaats benoemde de vergadering Ingrid van Dijk tot lid van het bestuur. De vergadering verliep in een goede sfeer. Het verslag van de vergadering is intussen aan de leden gezonden.

Na de pauze verzorgde de Oudheidkamer Holten een diapresentatie over de Oranjestraat in Holten in vroegere tijden. Zo konden we zien hoe de straat vroeger bebouwd was en hoe het er nu vaak totaal anders uitziet. De presentatie werd door de vergadering erg gewaardeerd.

 

 

 

 

 


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.