Impressie algemene ledenvergadering 2023

Op 11 maart 2023 is onze Algemene Ledenvergadering van de Eigenarenvereniging De Borkeld gehouden in de Theaterzaal van het Kulturhus in Holten. De geanimeerde vergadering werd bijgewoond door 58 leden en 23 partners/introducees. Binnenkort worden de concept-notulen via deze website verspreid.

Enkele onderwerpen waaraan in het bijzonder aandacht is besteed, zijn:

  • het terugtreden van Ruud Hegger (ledenadministrateur) en Jan Kuijpers (webmaster) als bestuursleden en het aantreden van Charlotte de Lange en Danny Bogaards tot het bestuur
  • de jaarcijfers welke zijn goedgekeurd inclusief de accordering van een contributieverhoging per 1 januari 2024
  • het werk van de twee werkgroepen, die op de vorige ALV met het oog op de vormgeving van een beleidsvisie voor De Borkeld en met deelname van diverse leden zijn ingesteld
  • de plannen voor de Groene Markt van 22 april
  • een presentatie over mogelijke scenario’s voor bewoning en transitie


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.