Groene Markt zaterdag 22 april 2023

Zaterdag 22 April gaat het gebeuren!

Uitnodiging voor de Groene Markt op het terrein van boerderij “de Borkeldzuivel”

Borkeldseweg 22 te Holten

Aanleiding

In december 2021 is een enquête gehouden onder de leden van Eigenarenvereniging De Borkeld op aspecten van onder meer vitaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van het bosgebied. Daaruit bleek bij de leden een toenemende vraag te zijn naar meer informatie over bos- en tuinonderhoud en behoud van de biodiversiteit van dit recreatiegebied.

Het recreatiegebied De Borkeld telt zo’n 450 recreatiewoningen, bijna allemaal in particulier bezit. Het bevindt zich tussen Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Natura 2000-gebied De Borkeld en is een belangrijke schakel tussen beide gebieden voor behoud van de veelzijdige flora en fauna in de regio.

Zowel de Gemeente Rijssen-Holten en de huiseigenaren van De Borkeld alsook alle bewoners in het omringende werk- en leefgebied zijn gediend bij een verantwoord beheer van de gehele natuurlijke omgeving. Het bestuur van de eigenarenvereniging wil hier graag haar steentje aan bijdragen door het organiseren van deze Groene Markt.

Doel

Met als motto ‘Het bos is de baas en wij zijn er te gast’ wil de Commissie Bos en Natuur namens de eigenarenvereniging alle eigenaren en bewoners van het recreatiegebied wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid voor herstel en behoud van een gezonde leefomgeving voor èn dieren èn mensen.

Het bosbeheer kent momenteel de nodige zorgen. Het pure naaldbos verandert langzaam door natuurlijke oorzaken zoals verdroging, ouderdom en ziekte (de letterzetter) maar ook door ons eigen tuinbeheer, waarbij soms van pure kaalslag sprake is. De overgang naar gemengd bos met naald- en loofbomen is zichtbaar. Dat heeft gevolgen voor planten en dieren.

Doel van de Groene Markt is om de leden van de eigenarenvereniging en alle bewoners van het recreatiegebied De Borkeld en directe omgeving te informeren over deze ontwikkelingen en om advies te geven over wat wij als tuinbezitter kunnen doen om de gevolgen voor flora en fauna op een positieve manier bij te sturen.

Concreet is de markt gericht op:

 • Informatie en voorlichting over een flora- en faunavriendelijk bos- en tuinonderhoud
 • Overdracht van kennis over het behouden en versterken van de biodiversiteit in het algemeen
 • Informatie en tips voor huiseigenaren voor het verantwoord onderhouden van de particuliere tuin
 • Aanbod van diensten, adviezen en producten gericht op een groene inrichting en beheer van de bostuin

Om dit te bereiken zijn een 30-tal (overheids)instanties, organisaties en ondernemingen binnen de regio, die passen in de opzet en doel van de markt uitgenodigd om in kraampjes informatie- en voorlichtingsmateriaal en artikelen aan te bieden.

Tevens zullen korte presentaties worden gegeven over het belang van De Borkeld voor de omgeving en praktische tips voor en adviezen over een natuurvriendelijk bosbeheer.

 

Uitnodiging

        U wordt hierbij van harte uitgenodigd de Groene Markt te bezoeken

 

                                              Programma Groene Markt

10.30   Entree met koffie, thee, ranja en lekkernij
11.00   Welkom en opening door de voorzitter van Eigenarenvereniging De Borkeld, Wim Beldman
11.05   Korte informatieve presentaties
11.30   Doorlopende informatiemarkt met kraampjes, presentaties/demonstraties

 • Napraten en informatie-uitwisseling eigenaren recreatiegebied De Borkeld
 • Kinderactiviteiten, zoals het rijgen van een popcorn vogelketting, kleurplaten en ontmoeten van de boerderijdieren
 • Verkoop van artikelen, volgen van korte workshops / bezienswaardigheden
 • Koffie, thee, limonade en koek zijn de gehele dag (gratis) bij de mobiele koffiebar verkrijgbaar
 • Frisdrank en snacks zijn in de winkel van de ‘Borkeldzuivel’ te koop
 • Bezichtiging Zuivelboerderij

13.00   Eventueel herhaling informatieve presentaties
14.30   Afsluiting

 

Goed om te weten

 • In geval van regen vindt de markt binnen plaats
 • Parkeren kan op het erf en in de directe omgeving van de Zuivelboerderij, maar kom vooral wandelend of op de fiets
 • Bezichtiging van de Zuivelboerderij is op eigen verantwoordelijkheid

 

Een lijst met deelnemende organisaties, verenigingen en instanties zal op de dag zelf worden uitgereikt.

Met groene groet!

De Commissie Bos en Natuur

van Eigenarenvereniging De Borkeld

 

Start the discussion

Geef een reactie