Excursie Canadese begraafplaats

Op zaterdag 5 oktober 2013 was de excursie naar de Canadese begraafplaats bij Holten. Ruim dertig deelnemers namen hieraan deel.
De Canadese begraafplaats op de Holterberg is een indrukwekkende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Door de inspanningen van de toenmalige burgemeester Enklaar en het Ministerie van Oorlog werd een stukje Nederlandse grond geschonken aan het Canadese Gouvernement om de omgekomen soldaten een passende laatste rustplaats te geven. Sinds kort is bij de begraafplaats een informatiecentrum aanwezig.
De excursie begon om 10.00 uur bij het informatiecentrum met koffie en cake. Daarna werd, onder leiding van twee gidsen, de groep in tweeën verdeeld. De eerste groep startte bij het informatiecentrum, de andere groep ging eerst naar het kerkhof.
In het centrum kon men allereerst een film bekijken over de ontstaansgeschiedenis van het kerkhof. Daarna was er gelegenheid om door middel van diverse voorwerpen, foto’s en oude filmpjes meer te weten te komen over de bevrijding van Holten en omstreken. Ook zijn er verhalen te beluisteren van inwoners van Holten die de oorlog nog hebben meegemaakt.
Op het kerkhof vertelden de gidsen, na een uitleg over de indeling van het terrein, bij diverse graven de achtergrond van de personen die daar begraven liggen. Het zijn bijzondere verhalen die veel indruk maakten. Nog steeds wordt het kerkhof ook bezocht door familieleden van de omgekomen militairen. Verteld werd dat elk jaar op Kerstavond bij alle graven een kaars wordt ontstoken, hetgeen in het donker een prachtig gezicht is.
De ochtend werd besloten met een goed verzorgde lunch bij hotel ’t Lösse Hoes. Al met al was het een zeer geslaagd evenement.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.