Druk bezochte ledenvergadering

Op de jaarlijkse ledenvergadering op 17 maart 2012 in De Poppe kwamen zo’n 70 leden af. Bestuur en leden bespraken de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de vooruitblik voor 2012. De brandveiligheid springt er daarbij uit. De gemeente toonde een plattegrond waarop de geplande doorsteken staan aangegeven. Bijgevoegde link geeft de meest recente versie van de doorsteken weer: Kaart brandgangen bestemmingsplan 2018
Daarnaast kwamen onder meer de financiële huishouding, de ledenlijst en de openbaarheid daarvan en de afvalproblematiek aan de orde. De vergadering verliep in een goede sfeer. Binnenkort ontvangen de leden het verslag van waarnemend secretaris Marike Nijland. Secretaris Hielke de Boer kreeg namelijk zeer onlangs een nieuwe heup.

Na de pauze was er een openbare bijeenkomst van de gemeente over inbraakpreventie. Ex meesterinbreker Evert Jansen liet zien hoe onachtzaam we soms zijn als het gaat om beveiligen van have en goed. Wethouder Ab Stegeman wees in zijn slotwoord op het belang van goede preventie en van sociale controle.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.