Contributienota’s

De jaarlijkse contributienota’s zijn 25 januari j.l. naar de leden gestuurd.

Leden waarvan het e-mail adres bij de vereniging bekend is, hebben de nota via e-mail ontvangen.

Het lidmaatschapsbedrag is (ongewijzigd) € 20.
U wordt verzocht dit bedrag vóór 24 februari 2019 over te maken op bankrekening NL03 INGB 0007 5825 53 ten name van Eigenarenvereniging De Borkeld, onder vermelding van “contributie 2019 en uw lidnummer (zoals dat in de betreffende e-mail c.q. brief staat vermeld)”.

Het is belangrijk dat u uw lidnummer bewaart.  Met uw e-mailadres (waar naar toe de contributienota is verzonden) als gebruikersnaam en met uw lidnummer (zoals vermeld op de contributienota) als wachtwoord kunt u inloggen op deze vernieuwde website. Ook kunt u reacties kwijt op de website. Het bestuur biedt deze mogelijkheid als proef aan.

 

Show comments

Join the discussion

One reply to “Contributienota’s”

  1. J.H.M. Kuijpers says:

    Wilt u optimaal gebruik kunnen maken van deze website dan is het belangrijk het lidnummer te bewaren om te kunnen blijven inloggen.
    Vr gr,
    Jan Kuijpers

Geef een reactie