Contributienota’s en uitnodiging ledenvergadering verzonden

Medio februari zijn de contributienota’s naar de leden verstuurd, dit jaar voor het eerst via e-mail.
Op 25 februari 2017 is de uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering per e-mail naar de leden verzonden. De ledenvergadering is op zaterdag 18 maart in restaurant De Poppe, nabij de aansluiting met de A1; 

Als u als lid een of beide e-mails niet heeft ontvangen, wilt u dit dan aan ons melden via info@evdeborkeld.nl. Wij zullen u dan alsnog informeren.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.