Contributie 2022

Het bestuur heeft op 21 januari 2022 per email de leden verzocht de contributie voor het jaar 2022 te voldoen. Het bedrag voor een jaar lidmaatschap is (ongewijzigd) € 20,–.

De leden worden verzocht dit bedrag vóór 8 februari 2022 over te maken op rekening NL03 INGB 0007 5825 53 ten name van Eigenarenvereniging De Borkeld in Holten, onder vermelding van: contributie 2022 en het persoonlijke lidnummer.

Indien u het betreffende mailbericht niet heeft gezien, bijvoorbeeld doordat het e-mailtje in uw Spambox is beland of doordat uw e-mailadres inmiddels is gewijzigd, wilt u dan a.u.b. het bedrag van € 20,00 naar bovenstaande rekening van de vereniging overmaken onder vermelding van: contributie 2022 en uw lidmaatschapsnummer.

Bij gewijzigd e-mailadres, wilt u dit a.u.b. doorgeven aan onze ledenadministrateur: ledenadmin@evdeborkeld.nl.

 


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.