Concept-notulen Algemene Ledenvergadering van 25-09-2021

Op 25 september jl. is de door Covid-19 uitgestelde Algemene Ledenvergadering alsnog gehouden in de Kandelaar, Stationsstraat 4 in Holten.

De geanimeerde vergadering werd bijgewoond door 54 leden en/of partners.

De bijeenkomst begon met een presentatie van wethouder Wessels van de gemeente Rijssen-Holten. Hij kaartte een drietal hoofdthema’s aan:

  • Vitaliteit van het gebied De Borkeld
  • Ontwikkeling van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en het Twentse Reggedal
  • Voortgang van de aanleg van de doorsteken

Onderstaand treft u als bijlage de door de wethouder gebruikte slides aan.

Na afloop van de presentatie van de wethouder, werd de ALV vervolgd met onder andere de volgende onderwerpen:

  • Verslag van het bestuur over het afgelopen jaar
  • Financiën
  • Samenstelling van het bestuur
  • Werkprogramma 2021
  • Statuten

Hieronder treft u de concept-notulen met de bijbehorende documenten aan:


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.