concept notulen Algemene ledenvergadering 19 maart 2022

Op 19 maart jl. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in de Kandelaar, Stationsweg 4 in Holten.

De geanimeerde vergadering werd bijgewoond door 46 leden en 19 partners c.q. huisgenoten.

Enkele onderwerpen waaraan in de vergadering aandacht werd besteed, zijn:

  • Terugblik 2021/2022 en vooruitzichten 2022/2023
  • Financiën
  • Samenstelling bestuur (inclusief benoeming nieuw bestuurslid en afscheid van een bestuurslid)
  • Peiling over een statutenwijziging
  • Enquête over de Gebiedsvisie De Borkeld en de vervolgstappen

Hieronder treft u de concept notulen met de bijbehorende documenten aan:


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.