Belangrijke datums

Algemene Leden Vergadering 2023

  • De Algemene Leden Vergadering 2023 wordt gehouden op zaterdag 11 maart 2023

Informatiemarkt structureel bosonderhoud

  • De commissie “Bomen en Natuur” organiseert op zaterdag 22 april 2023 (van 11 tot 15 uur) een informatiemarkt.
  • Een grootschalig evenement wordt gepland voor de leden van de vereniging én niet-leden om vanuit diverse invalshoeken informatie over structureel bosonderhoud te verstrekken, ideeën aan te reiken en/of samenwerking tussen bewoners op te zetten. Dit evenement zal plaatsvinden op een locatie nabij De Borkeld. Diverse organisaties zullen daarvoor worden uitgenodigd, zoals Het Overijssels Landschap, de Stichting Groen doen Rijssen-Holten, Staatsbosbeheer, de gemeente Rijssen-Holten en enkele hoveniers- en tuinaanlegbedrijven uit de omgeving. Zodra meer duidelijk is ontvangen de leden en andere betrokkenen daarvan bericht.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.