Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese regelgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe regelgeving geeft meer rechten voor burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens registreren, en meer bevoegdheden voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle organisaties die persoonsgegevens registreren en bewaren, moeten aan de AVG voldoen en zullen moeten aangeven hoe zij met die gegevens omgaan. Dat geldt dus ook voor de Eigenarenvereniging De Borkeld.
Het bestuur zal de leden over enkele weken hierover nader informeren.

Holten, 29 mei 2018


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.