Notulen Algemene Ledenvergadering 16 maart 2019

Op 16 maart j.l. heeft weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden in restaurant De Poppe.

Het was een drukbezochte geanimeerde vergadering. Enkele onderwerpen waaraan in het bijzonder aandacht is besteed, zijn: de nieuwe huisstijl en de nieuwe internetsite, brandveiligheid, onderhoud en verharding Vianenweg, forensenbelasting, plaatsing AED’s en voorstel tot wijziging van de statuten.

Na  het bestuurlijke deel van de vergadering hield mevrouw Ine Nijveld (boswachter bij Staatsbosbeheer) een interessante inleiding over het verleden, heden en toekomst van het natuurgebied De Borkeld.

De jaarvergadering werd traditiegetrouw afgesloten met een lichte lunch.

Hieronder treft u de concept-notulen aan, de inleiding van Mw. Ine Nijveld, boswachter SBB en een kleine foto reportage van de vergadering

 

Concept-notulen ALV 2019 (16-03-2019)

 

 

 

Inleiding Mw. Ine Nijveld (boswachter SBB)

 

Hierbij nog een kleine sfeerimpressie van de vergadering: