Veiligheid

Deze pagina bevat informatie die van belang is bij calamiteiten in het recreatiegebied de Borkeld (denk bijvoorbeeld aan brand). Ook zullen op deze pagina tips worden opgenomen om calamiteiten te voorkomen en de veiligheid te verhogen.

Tips, ideeën en bijdragen zijn van harte welkom! U kunt deze sturen naar: info@evdeborkeld.nl

Ziet u iets wat niet in orde is? Meld het bij de gemeente
Ziet u iets op straat, in het park of in een natuurgebied dat niet in orde is? U kunt dan een melding openbare ruimte bij ons indienen. Dit kan door het formulier op onze website in te vullen via rijssen-holten.nl/melding of door te bellen met (0548) 85 48 54.

 

Rampenwijzer (overheidsinformatie: wat te doen bij rampen en calamiteiten)

 

 

 

Flyer veilig buitengebied (Gemeenten: Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden)

 

 

Brandgangen (geografische ligging van brandgangen / doorsteken in het recreatiegebied De Borkeld)

 

 

AED’s (informatie m.b.t. AED’s in de nabijheid van het recreatiegebied De Borkeld)

 

 

Eikenprocessierups (informatie m.b.t. de overlast  van deze rupsen)

Belangrijke informatie:

Het recreatiegebied De Borkeld valt onder de Veiligheidsregio Twente (VRT).

In deze VRT werken de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de politie en de 14 Twentse gemeenten samen aan een veilige regio Twente. De VRT zet zich in voor effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. De VRT regelt de aanpak van grote ongelukken, rampen en crises, zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme.

Calamiteitenzender

Radio Oost is de officiële calamiteitenzender voor de provincie Overijssel. Als de sirene gaat, stem dan onmiddellijk af op uw regionale zender. Radio Oost is in de hele provincie voor iedereen via de ether te ontvangen. In zuid-Salland: 95,6 FM en in Twente: 89,4 FM. Radio Oost is daarnaast ook via de analoge en digitale kabel, Digitenne en satelliet te ontvangen.

Brandweer Twente:

Alarmnummer: 112

telefoon: (088) 256 70 00

www.brandweertwente.nl

Kazerne Rijssen: Molenstalweg 17, tel. (088) 256 75 10

Kazerne Holten: Eg 15, tel. (088) 256 75 20

Politie Twente (basisteam West Rijssen-Holten):

Spoed: 112

telefoon: 0900-8844

Misdaad anoniem: 0800-7000 (van 10.00 tot 22.00 uur)

Steunpunt Holten

Bezoekadres: Smidsbelt 6 (Kulturhus), 7451 BL Holten

Zonder afspraak: maandag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur

Spreekuur wijkagent: maandag van 13.00 tot 15.00 uur

Telefoon nr. wijkagent: 0900-8844 (en vraag naar de wijkagent).

 

Natuurbrand

(informatie van de Veiligheidsregio Twente)

Een brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand. Natuurbranden kunnen grillig en onvoorspelbaar zijn en zich snel verspreiden. Je kunt daardoor verrast worden door natuurbrand.

HOE KAN IK HELPEN OM EEN NATUURBRAND TE VOORKOMEN?

  • Wees altijd voorzichtig met open vuur.
  • Parkeer je auto niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.
  • Parkeer je auto niet op hoog en droog gras. De katalysator aan de onderkant van de auto wordt erg heet en kan hierdoor makkelijk brand veroorzaken.
  • Gooi sigarettenpeuken altijd in een prullenbak of neem ze mee. Reflecterend glas kan brand veroorzaken. Neem dat dus ook altijd mee of gooi het in een prullenbak.
  • Als je brandstichting vermoedt, wees dan alert op verdachte situaties.

WAT KAN IK DOEN BIJ EEN NATUURBRAND?

  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten hebt, zoals straatnaambordjes, nummers op bankjes of op een ANWB paddenstoel.
  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Als dat mogelijk is naar de openbare weg. Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein

HELP ELKAAR

Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein.

Voorkom inbraken door adequaat hang en sluitwerk!