Ontwerpbestemmingsplan Pannenweg

De Gemeente Rijssen-Holten heeft de intentie vergunning te verlenen voor de realisatie van zes kleine wooneenheden met een footprint van maximaal 50m² en twee gezamenlijke bijgebouwen van maximaal 150 m² op het huidige perceel weiland aan de Pannenweg, grenzend aan het Recreatiegebied De Borkeld.

Het is de bedoeling dat deze wooneenheden worden gerealiseerd in een bijzondere stedenbouwkundige en landschappelijke setting (knooperf). Het idee is het woonerf te verlagen, het dak en de zijwanden over te laten gaan in de natuurakker met een groen dak. Volgens de gemeente zal de omliggende bebouwing enkel zicht hebben op een glooiing ( het groene dak) in het landschap. De beoogde invulling is een antwoord op de vraag naar huisvesting voor jongeren in de gemeente Rijssen-Holten, aldus de gemeente.

 

Om een en ander te kunnen realiseren heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Iedereen kan een zienswijze inbrengen over dit ontwerpplan bij de Gemeenteraad.

Als belangenbehartiger van een aanzienlijk deel van de eigenaren van recreatiewoningen in het Recreatiegebied De Borkeld heeft het bestuur van de Eigenarenvereniging gemeend een zienswijze te moeten indienen.

Onderstaand treft u de zienswijze aan die de Eigenarenvereniging De Borkeld heeft ingediend.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.