Duurzaamheidsvisie Rijssen-Holten

Ontwerp Duurzaamheidsvisie 2020-2023 Gemeente Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten meldt het volgende:

Het college van Burgemeester en wethouders heeft de ontwerp Duurzaamheidsvisie 2020-2023 vastgesteld. De ontwerpvisie bevat de richting van het door de gemeente te voeren duurzaamheidsbeleid in de genoemde planperiode.
U kunt de ontwerp duurzaamheidsvisie en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 21 oktober 2020 t/m woensdag 18 november 2020 ook inzien bij het loket Ruimte.
Tot en met 18 november 2020 kan iedereen een zienswijze indienen via e-mail bij a.kamphuis@rijssen-holten.nl.  Kijk voor meer informatie over het indienen van een zienswijze op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.
Het is ook mogelijk binnen de termijn van terinzagelegging telefonisch te reageren. Als u van de gelegenheid, om mondeling te reageren, gebruik wilt maken vragen wij u daarvoor tijdig een afspraak te maken. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer A. Kamphuis, Afdeling RSC, team beleid, t (0548) 854 604.
Na afloop van de termijn van terinzagelegging worden de ingekomen reacties verwerkt. De laatste stap in de procedure is de besluitvorming door de gemeenteraad.

 

Duurzaamheidsvisie 2020-2023 Rijssen-Holten 24 maart 2020

 

 


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.