Controleer uw nieuwe WOZ-waarde

De afgelopen weken hebben leden de jaarlijkse aanslagen van de gemeente ontvangen voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en enkele andere heffingen. Zoals in het najaar voor de Forensenbelasting hier toegelicht is de OZB-aanslag gebaseerd op de WOZ-waarde, die jaarlijks (meestal) in de eerst maand van het jaar door de gemeente wordt bepaald. In de meeste gevallen leidt dat gezien de marktontwikkelingen tot een hogere WOZ-waarde. Informatie over de prijsstijgingen van percelen en huizen in de buurt is te vinden op de websites https://www.wozwaardeloket.nl/ en https://mijn.overheid.nl voor het taxatieverslag (via DigiD, dan wonen en WOZ).

Aldus kan ieder de redenen achterhalen voor de hogere WOZ-waarde in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze nieuwe waarde geldt dan verderop in het jaar ook voor de heffingen en aanslagen van het Waterschap en voor de aanslag Forensenbelasting van de gemeente in het najaar. De termijn van zes weken voor bezwaar tegen de nieuwe WOZ-waarde gaat evenwel nu lopen. De ontvangen OZB aanslag verwijst naar die termijn en noemt ook een gemeentelijk telefoonnummer waar een eigenaar meer informatie kan opvragen. Als de bezwaartermijn ongebruikt is verstreken, komt de WOZ-waarde vast te staan en is die bij een nieuwe heffing later in het jaar juridisch niet meer te betwisten.

Het is dus verstandig de nieuwe WOZ-waarde nu te verifiëren.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.