6 kleine wooneenheden op perceel Pannenweg

In de vergadering van de Raadscommissie Grondgebied van Rijssen-Holten op 16 september a.s. vragen B&W aan de gemeenteraad een opinie te geven over het principebesluit van het college om  6 kleine wooneenheden te bouwen op het perceel aan de Pannenweg dat momenteel in gebruik is als weiland.

Dit perceel (Holten, Sectie B, nummer 5074) is ruim 1 hectare groot.

De beoogde woningen krijgen een maximale voetprint van 50 m2 en ze krijgen een grasdak.

Het doel van de gemeente is om in de betreffende woningen jongeren te huisvesten.

De projectontwikkelaar zegt de aangrenzende bewoners geïnformeerd te hebben.

 

Realiseren wooneenheden

 

 

Principeverzoek Pannenweg