3 nieuwe woningen aan de Vianenweg

De gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten heeft het plan besproken om aan de Vianenweg 3 vrijstaande woningen voor permanente bewoning te bouwen. Hiervoor moet het bestemmingsplan in het kader van “rood-voor-rood” worden aangepast.

De Eigenarenvereniging heeft zijn verbazing uitgesproken dat in de nieuw te bouwen woningen permanent mag worden gewoond, terwijl de gemeente dit voor de overige woningen in hetzelfde recreatiegebied steeds heeft verboden. Er wordt hier met twee maten gemeten!

Drie eigenaren van recreatiewoningen – grenzend aan de nieuw te bouwen woningen – hebben bezwaar aangetekend omdat bij de koop van hun kavel toegezegd was dat zij vrij uitzicht zouden houden.

Behalve D66, gingen de andere politieke partijen toch akkoord met de realisatie van de 3 nieuwe woningen.