3 nieuwe woningen aan de Vianenweg (update)

Zoals in oktober 2019 gemeld, heeft de gemeente Rijssen-Holten vergunning verleend voor de bouw van 3 nieuwe woningen op het weiland hoek Vianenweg en Pannenweg. Deze woningen krijgen een permanente woonbestemming (dus geen recreatiewoningen).

Inmiddels is de aannemer begonnen met voorbereidende grondwerkzaamheden.

Enkele leden van onze vereniging hebben bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen de bouw van deze woningen. Belangrijkste reden voor bezwaar is dat de gemeente een beleid voert, waarbij permanent wonen in het recreatiegebied wordt tegengegaan, terwijl er nu toestemming wordt gegeven voor  3 woningen voor permanente bewoning. Kortom tweeslachtig beleid.