Nieuws & informatie

Glasvezel op De Borkeld (vervolg)

Begin maart 2015 is bij alle niet-leden van de Eigenarenvereniging een brief bezorgd over de mogelijke komst van glasvezel op De Borkeld en over andere actuele onderwerpen.

Ook de leden zijn over de recente ontwikkelingen over glasvezel geïnformeerd in een brief van 4 maart.

Het onderwerp glasvezel staat, naast andere belangrijke thema’s, op de agenda van de algemene ledenvergadering op 21 maart (zie aankondiging hieronder).

A1 verbreed

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereiding van de verbreding van de A1 tussen Deventer en Azelo tot 2×3 rijstroken. De weg zou in 2018 verbreed moeten zijn. Het bestuur heeft als belanghebbende partij in januari 2015 een ‘zienswijze’ ingediend voor het onderzoek MER, de maatschappelijke effect rapportage. Wij hebben met name verzocht de effecten van verbreding op de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit in ons gebied in de MER te betrekken.

Branden op De Borkeld

Afgelopen weken moest de brandweer twee keer uitrukken voor branden op De Borkeld. Op oudejaarsdag 2014 ging een schuur op de Postweg in vlammen op, mogelijk door vuurwerk. Op 7 januari 2015 was er een fikse schoorsteenbrand op de Vianenweg. De brandveiligheid in ons gebied blijft een hot issue, zo blijkt weer eens.

Glasvezel op De Borkeld?

De gemeente Rijssen-Holten legt momenteel glasvezel in de buitengebieden aan, ook in het grote gebied de Borkeld. Met glasvezel kun je probleemloos TV kijken (zonder schotel), internet gebruiken en desgewenst telefoneren. De gemeente slaat ons gebied De Borkeld met ruim 400 recreatiewoningen echter over, onder het mom dat anders de subsidie van de provincie niet voldoende zou zijn.
Het bestuur heeft daarop besloten in actie te komen om de belangstelling voor glasvezel te peilen, om te voorkomen dat wij eventueel de boot zouden missen. In oktober is daarover huis aan huis in ons gebied een brief bezorgd, zowel bij leden als bij niet-leden.