Planning werkzaamheden vanaf 2 april De vergunningvrije werkzaamheden in de woningen gaan verder vanaf dinsdag 2 april 2024. Ook worden er nog wat opruimwerkzaamheden uitgevoerd, o.a. bij de entree. Dit is ook besproken met de direct aanwonenden op zowel 21 als 26 maart 2024. Koopmans, de hoofdaannemer, neemt ook de taken over van de HOD […]

Continue reading