Nieuws & informatie

Start werkzaamheden uitbreiding A1 in februari 2019

Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt dat begin februari 2019 gestart zal worden met de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo

De globale planning ziet er als volgt uit:

 • Vanaf februari 2019: start voorbereidende werkzaamheden zoals kapwerkzaamheden en het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen en start grondwerk voor de nieuwe portalen voor signalering.
 • Mei 2019: starten met de verbreding van de weg tussen Deventer-Oost en Bathmen en de verbreding tussen Markelo en Rijssen. De uitbreiding van de A1 tussen Deventer en Rijssen vindt plaats in de middenberm. De A1 is op deze delen aan het eind van 2019 verbreed.
 • Begin 2020: start werkzaamheden aan de weg tussen Bathmen en Lochem en tussen Twello en Deventer. De uitbreiding van de A1 tussen Twello en Deventer vindt plaats in de buitenberm. In het najaar van 2020 is de A1 op dit weggedeelte verbreed.
 • Zomer 2020: start werkzaamheden voor de wegverbreding tussen Lochem en Markelo. Deze uitbreiding vindt ook plaats in de middenberm. Dit duurt tot najaar 2020.
 • Najaar 2020: Aanbrengen van beplanting.

Gepubliceerd in RWS nieuwsbrief 18-12-2018

Website: werk in uitvoering

Het bestuur zal op de ALV in maart 2019 een voorstel doen voor herijking van de doelstellingen, voor de communicatiestrategie van de vereniging en voor aanpassing van de statuten. Een belangrijke vorm van communicatie is de website. Intussen is begin oktober gestart met het vernieuwen van onze website https://evdeborkeld.nl.

Als eerste stap is de website overgezet naar een modern en meer flexibel beheersysteem. Om de website beter te beschermen tegen aanvallen van hackers benadert u de website https://evdeborkeld.nl in het vervolg automatisch via een beveiligde verbinding (slotje in de adresbalk). Vanaf medio januari 2019 kunt u – bij wijze van proef – op de vernieuwde website inloggen met uw naam en lidmaatschapsnummer. Nadat u bent ingelogd, wordt extra en meer uitgebreide informatie voor u toegankelijk. Ook kunt u dan via de website op een ledenforumpagina discussiëren met andere leden van de vereniging en met bestuursleden. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid – ook bij wijze van proef – te reageren op nieuwsberichten op de website.

Deze nieuwe functies zullen vervolgens worden geëvalueerd op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

Nieuwsbrief december 2018

Woensdag 18 december  is de “december-nieuwsbrief” van de vereniging verschenen. In deze nieuwsbrief is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Vianenweg krijgt eindelijk verharding
 • Brandveiligheid en brandgangen: eyeopener voor wethouder
 • Forensenbelasting: to be continued
 • Plan woningen aan Vianenweg: geen paard van Troje
 • Afvalinzameling: status quo
 • Gemeentelijke heffingen gaan in 2019 omhoog
 • Verpaupering groeiend probleem
 • Verkeer op de Postweg te snel?
 • Website: werk in uitvoering

Heeft u als lid de nieuwsbrief niet ontvangen, laat u dit dan weten via info@evdeborkeld.nl. U ontvangt dan desgewenst alsnog een exemplaar.

Begroting 2019 gemeente Rijssen-Holten goedgekeurd

De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft afgelopen vrijdag 9 november de begroting voor 2019 aangenomen.

Voor ons recreatiegebied betekent dit dat de weg vrij is voor het herinrichten van de Vianenweg. De gemeente heeft hiervoor 100.000 Euro in de begroting opgenomen.

De gemeente is van plan de rijbaan te voorzien van een drie meter brede asfaltverharding. Daar auto’s elkaar hierop niet kunnen  inhalen, wordt een “as-verspringing” aangelegd waarbij voertuigen kunnen uitwijken via het onverharde gedeelte. Het vrijliggende fietspad wordt gehandhaafd. De gemeente is niet van plan extra verlichting aan te brengen.

Andere voor het recreatiegebied relevante zaken zijn:

 • OZB stijgt met 4 Euro voor een gemiddelde woning
 • De tarieven van de forensenbelasting worden in gelijke verhouding als de OZB-tarieven verhoogd.
 • De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 10 Euro
 • De rioolbelasting stijgt met gemiddeld 3 Euro
 • De toeristenbelasting wordt in 2020 en 2021 verlaagd