Per 1 juli 2022 geldt de wettelijke plicht op elke verdieping van elke woning een werkende rookmelder geplaatst te hebben. In de Algemene Ledenvergadering van 19 maart jl. heeft het bestuur gemeld dat deze verplichting ook geldt voor recreatiewoningen. Achteraf is gebleken dat deze melding niet geheel correct is. Navraag bij een  brandweercommandant heeft ons […]

Vervolg lezen