Vergunning is officiël verleend Het vergunningtraject verloopt als volgt: 27-06-2024: De gemeenteraad heeft de verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 27-06-2024: Het college heeft de omgevingsvergunning verleend. 28-06-2024: De omgevingsvergunning is verstuurd naar het COA. 01-07-2024: De omgevingsvergunning is verstuurd naar de mensen die een zienswijze hebben ingediend. 03-07-2024: De vergunning wordt gepubliceerd in het digitale […]

Continue reading