Werkprogramma 2021

In de Nieuwsbrief van december 2020 is aangekondigd een activiteitenplan aan de leden voor te leggen. In dit plan, inmiddels getiteld werkprogramma, geeft het bestuur de onderwerpen weer die het dit jaar wil aanpakken. Per onderwerp is aangegeven wat het beoogde doel ervan is, welke prioriteit het heeft en welk tijdpad is gepland. Basis van […]

Vervolg lezen