Waarschuwing op afvalcontainer? Loos alarm!

Bewoners van de Vianenweg troffen op vrijdag 22 april 2016 een “waarschuwing” op hun afvalcontainer aan. De waarschuwing was dat de bak op de openbare weg stond op een niet-ophaaldag. En dat mag niet volgens de handhavers van de gemeente; de ophaaldag is namelijk donderdag.

Wij kregen diverse meldingen over deze plotselinge actie. Het bestuur heeft onmiddellijk contact opgenomen met de gemeente over de achtergrond hiervan. Voor De Borkeld kan natuurlijk niet gelden dat de bak alleen op de ophaaldag langs de weg mag staan. Dat is bij recreatiewoningen ondoenlijk.

De gemeente meldde ons dat hier sprake was van een misverstand. De beleidsambtenaar, met wie wij in gesprek zijn over een andere wijze van afvalinzameling, wist niets van de “waarschuwing” af; met de handhavers (BOA’s) is afgesproken dat zij geen waarschuwingen meer zullen afgeven.

Voor de bewoners hebben de uitgedeelde waarschuwingen geen gevolgen. Die kunnen dus linea recta de container in.