Verslag extra ledenvergadering over brandveiligheid

Op 1 oktober jl. verzamelden zich in ‘De Poppe’ zo’n 50 leden voor de extra ledenvergadering over de brandveiligheid. De vertegenwoordiger van de gemeente moest op last van de wethouder verstek laten gaan. Het aangepaste voorstel van de wethouder voor de aanpak van de brandveiligheid zijn ter vergadering besproken. Het gemeentebestuur streeft naar besluitvorming in de gemeenteraad nog dit jaar. In de bijeenkomst is daarnaast uitvoerig van gedachten gewisseld over de standpunten van vereniging. Een ruime meerderheid steunde de opstelling van het bestuur. Er zal nog een peiling worden gehouden onder alle leden. Het verslag van deze extra vergadering is op 11 oktober aan de leden gestuurd.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@evdeborkeld.nl.