Verlichting buitengebied

Op de website van de gemeente Rijssen Holten een en ander te lezen over de verlichting in het buitengebied. Het is een bericht dat alle bewoners/eigenaren op de Borkeld aangaat. Echter het bestuur kan hier niet over beslissen, omdat mogelijk ook persoonlijke belangen op het spel staan. Als u het na het lezen van het bericht niet eens bent met het reactievoorstel van het bestuur, verzoeken wij u te reageren voor vrijdag 24 februari op ons bericht. Wij kunnen onze reactie naar de gemeente voor 2 maart indienen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks reageren naar de gemeente.

Het bestuur heeft de intentie om als volgt naar de gemeente te reageren.

Betreft: Verlichting buitengebied

Geacht College,

Wij hebben als bestuur onze leden het bericht over de verlichting in het buitengebied toegezonden en reacties gevraagd.
– Het bestuur is van mening, dat de verlichting een onderdeel is van de veiligheid op de Borkeld en heeft daarom het bericht op onze website geplaatst en tevens alle leden het bericht schriftelijk toegezonden.
– Het bestuur is van mening, dat er geen ontevredenheid heerst over de huidige verlichting in het buitengebeid en gaat ervan uit dat de huidige verlichting blijft bestaan.
– Het bestuur wil u erop wijzen, dat op de (openbare) Vianenweg geen verlichting is. Dit is tot stand gekomen na een enquête gehouden onder de eigenaren/bewoners begin 2000. Om het bosgebied zoveel mogelijk in stand te houden ziet het bestuur geen noodzaak om verlichting aan te brengen.

Hopend u voldoende ingelicht te hebben, met vriendelijke groeten namens het bestuur,

W Beldman (voorzitter)                           H. de Boer (secretaris)

Nogmaals wij verzoeken u naar ons te reageren, zodat wij kunnen peilen of wij uw belang goed vertegenwoordigen


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.