Update brandveiligheid

Op zaterdag 19 maart is in de jaarvergadering uitvoerig gesproken over de aanpak van de brandveiligheid zoals de gemeente die voorstelt. Het verslag van deze vergadering is intussen aan de leden verzonden (e-mail of post).

Na de jaarvergadering was een openbare bijeenkomst belegd voor alle eigenaren van recreatiewoningen in aanwezigheid van burgemeester Hofland en wethouder Ligtenberg.

Naar aanleiding van de openbare bijeenkomst heeft het bestuur begin april een brief naar B&W van de gemeente gestuurd om de onvrede over verloop en inhoud van de bijeenkomst weer te geven en nogmaals ons standpunt over brandveiligheid onder de aandacht te brengen.

In tegenstelling tot de gewekte verwachtingen is er tot op heden (29 mei) nog geen nader nieuws vanuit de gemeente te melden. Daarom heeft het bestuur besloten om niet vóór de zomer een extra ledenvergadering uit te schrijven. Wel zullen we de gemeente nogmaals verzoeken om een reactie.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.