Rijssen-Holten publiceert “het zoekgebied windenergie”

Het college van Rijssen-Holten is van plan om een gebied te onderzoeken voor de mogelijkheid van windmolens. Dit wordt het aanwijzen van een zoekgebied genoemd.

Dit is het gebied dat het college wil aanwijzen als zoekgebied

Het gebied dat het college wil aanwijzen als zoekgebied ligt ten zuiden van de A1 en loopt van de gemeentegrens met Deventer tot aan de verzorgingsplaats de Bolder. Op www.rijssen-holten.nl/zoekgebied staat een kaartje met het zoekgebied.

Het zoekgebied is nog niet definitief

Voordat het college het gebied kan aanwijzen als zoekgebied moet de gemeenteraad hierover beslissen. Dat betekent dat het plan eerst in de vergadering van de Commissie Grondgebied van 2 november 2023 besproken wordt. Tijdens deze vergadering kunnen de politieke partijen vragen stellen aan het college over het plan. Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2023 neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan.

U kunt uw mening ook laten horen tijdens de commissievergadering en raadsvergadering

Dat kan door in te spreken tijdens de vergadering(en). Meer informatie over hoe inspreken werkt en waar u zich kunt aanmelden vindt u op www.rijssen-holten.nl/inspreken-raadsvergadering/.

Wilt u meer informatie over het plan en het proces?

Meer informatie over de plannen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zoekgebied. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Dan kunt u uw vraag mailen naar zoekgebied@rijssen-holten.nl.


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.