Realisatie brandgangen

De gemeente Rijssen-Holten heeft (gesterkt door de uitspraak van de Raad van State van 28 augustus 2019) besloten vaart te maken met de afronding van de realisatie van brandgangen in het Recreatiegebied de Borkeld.

De bewoners over wiens perceel nog een doorsteek moet worden aangelegd, moeten uiterlijk vóór 1 april 2020 het gedeelte van het betreffende perceel – dat als brandgang is aangemerkt – inrichten volgens de eisen die het bestemmingsplan daaraan stelt.

In het bilateraal overleg met Wethouder Aanstoot van 25 oktober j.l. heeft de Eigenarenvereniging nogmaals aandacht gevraagd voor de gesloten hoge hekken in de reeds gerealiseerde brandgangen. Door deze hoge en robuuste hekwerken zitten de bewoners in geval van natuurbrand alsnog als ratten in de val!

 

Ter informatie treft u hieronder de brief aan die de gemeente Rijssen-Holten naar de betreffende bewoners heeft gestuurd:

Brief deel 1
Brief deel 2
Brief deel 3
Bijlage
Bijlage