Ravage op De Borkeld na zware storm

De zeer zware storm van donderdag 18 januari 2018 heeft flink huisgehouden op De Borkeld. Tientallen bomen zijn omgegaan, soms met wortel en al, soms ook geknakt en afgebroken. Ook zijn veel takken van bomen afgerukt; hier en daar hangen nog geknakte takken in bomen. Voor zover ons nu bekend is er weinig schade aan huizen. De meeste bomen zijn ‘goed’ gevallen, wel soms rakelings langs huizen.

Opvallend is dat de gevelde bomen vaak geclusterd, op een aantal geconcentreerde plekken, zijn neergekomen, dus niet alleen maar her en der verspreid over het terrein. Dat komt mogelijk door bijzonder zware, zeer lokale windvlagen en heftige draaiwinden waardoor bij elkaar staande bomen werden getroffen. Zo werden op een perceel 9 bomen geveld.

Ook de wegen en paden waren vaak versperd door omgevallen bomen en afgebroken takken, maar die zijn in de meeste gevallen nog diezelfde dag verwijderd. De boomzagers hebben er nog een flinke klus aan om alles op te ruimen.
Hieronder staan een paar foto’s die een indruk geven van de ravage.