Raad van State akkoord met aanleg brandgangen.

De Raad van State heeft op 28-08-2019 de bezwaren verworpen van een aantal eigenaren van recreatiewoningen in het Recreatiegebied de Borkeld. Dit betekent dat de Gemeente Rijssen-Holten door mag gaan met de aanleg van brandgangen en verbindingswegen in het betreffende gebied.

De Raad van State is overtuigd dat momenteel de brandveiligheid in het recreatiegebied onvoldoende is. Om dit te verbeteren wil de gemeente brandgangen c.q. doorsteken aanleggen. Hiervoor moeten sommige eigenaren een deel van hun perceel beschikbaar stellen. Met de uitspraak van de Raad van State kan de gemeente eventueel de noodzakelijke delen van percelen onteigenen.

Volledige tekst uitspraak Raad van State

De Eigenarenvereniging is absoluut voorstander van het verhogen van de brandveiligheid. Het grote aantal vliegdennen in combinatie met de droge perioden verhoogt het brandgevaar aanzienlijk. In de huidige situatie zijn veel paden lang, smal en doodlopend. Dit betekent dat de bewoners moeilijk kunnen vluchten in geval van calamiteiten.

Het door de gemeente aanleggen van brandgangen en doorsteken zou de veiligheid van de bewoners moeten verhogen.

Helaas schiet de gemeente haar doel voorbij. In de nu al aangelegde brandgangen en doorsteken zijn robuuste en hoge hekken geplaatst die continu d.m.v. een slot zijn afgesloten. Alleen de hulpdiensten en enkele aangrenzende bewoners hebben een sleutel.

In geval van een calamiteit moeten de bewoners wachten tot de hulpdiensten zijn gearriveerd om de hekken te openen. Met andere woorden: bij een snel om zich heen grijpende bosbrand zitten de bewoners als ratten in de val. In de oude situatie ontbreken de hoge en robuuste hekken waardoor vluchten veel gemakkelijker gaat.

De gemeente Rijssen-Holten is van mening dat het creëren van brandgangen en doorsteken uitsluitend bedoeld is voor de hulpdiensten. Dat ontvluchtingsmogelijkheden voor mensen van secundair belang zou zijn, is voor de Eigenarenvereniging niet aanvaardbaar.

 

Veiligheid van bewoners moet minstens even zwaar wegen als de bereikbaarheid voor hulpdiensten!

In het nieuwe  – door de Raad van State goedgekeurde plan – is hiervan helaas geen sprake!

Afgelopen 25 februari 2019 heeft de Eigenarenvereniging de gemeente hierop nogmaals geattendeerd d.m.v. onderstaande brief. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de gemeente nog steeds niet gereageerd!

 

Brief aan wethouder A.J. Aanstoot over brandgangen

 

 

 


Deze inhoud is alleen toegankelijk voor leden. Leden kunnen inloggen met hun e-mailadres (als gebruikersnaam) en lidnummer (als wachtwoord).

Het lidnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse factuur voor de contributie van het lidmaatschap van de vereniging. Het e-mailadres is het adres waarnaartoe de jaarlijkse factuur is gezonden.