Ondergrondse containers restafval op De Borkeld

Op verzoek van de vereniging heeft de gemeente 2 ondergrondse containers voor restafval op De Borkeld geplaatst. Wij hadden om meer gevraagd, maar voorlopig zijn het er twee, langs de Pannenweg en aan het begin van de Winkelbergweg, zie de foto’s hieronder.

De nieuwe manier van afvalinzameling in de gemeente gaat op 5 december van start. Dan worden ook de ondergrondse containers in gebruik genomen. Die zijn alleen te openen met de afvalpas, mits de eigenaar heeft aangegeven ‘ondergronds’ te gaan, onder inlevering van de grijze minicontainer.
Op 8 november 2016 is over de afvalinzameling en de berichtgeving door de gemeente (brief van 28 oktober) een extra nieuwsbrief aan de leden gestuurd. Meer informatie: info@evdeborkeld.nl.